1950ndate algus - kutsevõistluste eellugu

Metsamajandite vahelisi spordivõistlusi on peetud juba 1950. aastate algusest. 

1969 - metsanduslike kutsevõistluste algus

1969. aastal lülitati spordivõistlustesse ka raievõistlused, millest alates saidki võistlused nimeks metsanduslikud kutsevõistlused. 

1972 - raievõistlused Sangastes
1973 - raievõistlused Alutagusel
1974 - raievõistlused Kohtla-Järvel

Noorendiku hooldamise võistlus kirvega

1976 - raievõistlused Mahtral

Saeketi vahetus družba sael

1977 - raievõistlused Elvas

Puidu väljaveo võistlus metsapulliga

1978 - raievõistlused Järvamaal

Langetamine družba saega

1979 - kutsevõistlused Pärnus

Järkamine

1980 - kutsevõistlused Võrus

Saeketi vahetus

1981 - kutsevõistlused Suure-Jaanis
1982 - kutsevõistlused Rakveres

Noorendiku hooldamise võistlus võsasaega

1983 - kutsevõistlused Saaremaal
1984 - kutsevõistlused Jõgeval

Kohtunikud hindamas langetamist

1985 - kutsevõistlused Raplas
1986 - kutsevõistlused Tudus

Metsakasvataja võistlus

1987 - kutsevõistlused Tallinnas

Kohtunikud hindamas langetamist

1988 - kutsevõistlused Läänemaal

Kohtunikud tulemustest kokkuvõtet tegemas

1989 - kutsevõistlused Kohtla-Järvel
1990 - kutsevõistlused Pärnus

Osalejad auhindadega

1991 - kutsevõistlused Tudus

Laasimine

1992 - kutsevõistlused Alatskivil

Metsakasvataja võistlus

1993 - kutsevõistlused Hiiumaal
1994 - kutsevõistlused Ida-Virumaal

Noorendiku hooldamise võistlus võsasaega

1995 - kutsevõistlused Järvamaal

Kutsevõistluste raames on aegade jooksul võisteldud veel erinevatel spordialadel.

1996 - kutsevõistlused Kubijal

Laasimine

1997 - kutsevõistlused Laiusel
1998 - kutsevõistlused Vormsil

Võrkpalli meeskond

1999 - kutsevõistlused Orajõel

Metsa väljaveo võistlus

2000 - kutsevõistlused Värskas

Langetamine

2001 - kutsevõistlused Kauksis

Järkamine. Taustal võistlejate tulemused

2002 - kutsevõistlused Roostal

Metsakasvataja võistlus

2003 - kutsevõistlused Saaremaal

Metsameistri võistlus

2004 - kutsevõistlused Varemurrus

Metsakasvataja võistlus

2005

2005. aastal toimusid 38. Eesti metsandustöötajate kutsevõistlused Käärikul.

2006 - kutsevõistlused Käsmus
2007

2007. aastal toimusid 40. metsandustöötajate kutsevõistlused. 

2008

2008. aastal toimusid 41. metsandustöötajate kutsevõistlused. 

2009 - kutsevõistlused Kauksis
2010 - kutsevõistlused Järvseljal
2011 - kutsevõistlused Luual
2012

2012. aastal toimusid Luual 44. metsanduslikud kutsevõistlused. 

2013

2013. aastal toimusid Alutagusel 45. metsanduslikud kutsevõistlused. 

2014 - kutsevõistlused Toilas
2015

2015. aastal toimusid Pärnumaal 47. metsanduslikud kutsevõistlused. 

2016 - kutsevõistlused Haanjas

Kutsevõistlustel on osalejaid tavaliseld olnud 200-300 ringis. 

2017

2017. aastal toimusid Luual 49. metsanduslikud kutsevõistlused. Aladena lisandusid orienteerumine, laskmine ja võrkpall. 

2018

2018. aastal toimusid Luual 50. metsandustöötajate kutsevõistlused. Üks populaarsemaid alasid oli laskmine, kus osales 43 võistlejat. 

2019

2019. aastal kutsevõistlusi ei toimunud. 

2020

2020. aastal kutsevõistlusi ei toimunud. 

2021 - kutsevõistlused Järvseljal

2021. a toimunud metsanduslikud kutsevõistlused toimusid Järvseljal. Kutsevõistlustega olid ühendatud ka Järvselja metsakonna 100. aastapäev, metsaüliõpilaste suvemängud ja raiespordi meistrivõistlused. 

2022 - kutsevõistlused Järvseljal

2022. aastal toimusid kutsevõistlused jällegi Järvseljal. Esimesel päeval võistlesid erinevate metsanduslike ametite esindajat ning raievõistlejad. Laupäev oli metsaüliõpilaste eestvedamisel pühendatud spordile! Üldarvestuse võitja oli Eesti Metsateenijate Ühingu võistkond.